Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Comitatus 30 éves

!!!com30_print_végleges.pdf

A Comitatus Önkormányzati Szemle 25. évfordulóján 2016-ban, majd a Comitatus Repertóriumában 2018-ban részletesen beszámoltunk a folyóirat születéséről, s ezek az írások interneten is elérhetőek, köszönhetően a Magyar Regionális Tudományos Társaságnak. (http://www.mrtt.hu/comitatus.html)

A három évtizedes jubileum alkalmából a szerkesztőbizottság évkönyv kiadása mellett döntött. A kötetbe felkérés alapján írtak visszaemlékezést, vagy tanulmányt:

  • A szerkesztőbizottság jelenlegi tagjai: Filepné Nagy Éva, Hudi József, Kaiser Tamás, Kalmár Zoltán, Lőrincz Katalin, Molnár Tamás, Oláh Miklós, Pálné Kovács Ilona, Soós Lőrinc, Szegvári Péter, Szilágyi István, Agg Zoltán főszerkesztő és Zongor Gábor szerkesztőbizottsági elnök.
  • Alapító szerkesztőbizottsági tagok közül Gyenesei István és Rechnitzer János.
  • A volt és jelenlegi szerkesztők: Csite András kistérségek, Fekete Károly területfejlesztés, Kőszegi Lajos globális gondolkodók és Veiland László idegenforgalom. Társszerkesztők: Garaczi Imre és Leveleki Magdolna.
  • Nívódíjasok közül: Csefkó Ferenc és Somlyódiné Pfeil Edit.
  • Fontosabb szerzők, támogatók: Alabán Péter, Dombi Gábor, Kuti Csaba és Szabó Lajos.
  • Navracsics Tibor a korábbi politológia és recenziók rovatszerkesztője egy friss interjúval járult hozzá a kötet sokszínűségéhez.

A neves szerzők – köztük az MTA rendes tagja, professzorok, egyetemi oktatók, volt miniszterek, kutatók és közigazgatási gyakorló szakemberek – a Comitatusra jellemző sokszínűséggel tekintenek vissza a magyar önkormányzatiság, területpolitika, területfejlesztés elmúlt évtizedeinek történéseire, változásaira és kitekintést nyújtanak a jövőre vonatkozóan is.

Ezúttal ugyanis arra kértük támogatóinkat és legaktívabb szerzőinket, hogy osszák meg gondolataikat az önkormányzatiságról, a közigazgatásról, a regionalizmusról, vagy akár a Balatonról, vagy bármiről, ami a Comitatus kapcsán gondolatot ébreszt bennük. A terjedelmet először szűken szabtuk meg, majd miután kiderült, hogy nem mindenki tud/akar röviden fogalmazni, hosszabb írásoknak is teret adtunk.

Az eredetileg felkért szerzők közül nem mindenki vállalkozott tanulmány írására. Volt, aki többszöri póthatáridő kérése után végül arra jutott, hogy nem tud pozitív kicsengésű cikket írni az önkormányzatiságról, bárhogy is szeretne. Másokat amint ezt olvashatják ez nem zavart, és bátran megfogalmazták kritikai véleményüket, természetesen a jobbítás céljából. A szerkesztők nem mindennel, s nem mindenkivel értenek egyet, de ezúttal is minden vállalható stílusban megfogalmazott véleménynek helyt adunk.

A folyóirat mottója: „Azokból a kövekből, melyeket utunkba gördítenek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk...” az elmúlt 30 év alatt eltérő intenzitással és sikerrel érvényesült. Joggal állítható, hogy a Comitatus olyan „lépcső”, amelyen haladva átfogó és izgalmas képet kapunk nemcsak a magyar megyei önkormányzás múltjáról és jelenéről, hanem a területpolitika és a regionalizmus/regionalizáció változásairól, a területfejlesztés folyamatairól, valamint az európai fejleményekről is.

A Comitatus nem csupán egy tudományos folyóirat, hanem szellemi műhely is. Ennek következtében az elmúlt időszakban több szakkönyv került ki a műhelyhez tartozók közreműködésével. (Legutóbb éppen a Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020 című kötet, a Comitatus Könyvek sorozat első kiadványa, a Demokratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával.)

Természetesen egy folyóirat jelentőségét, súlyát a benne megjelenő tanulmányok, írások adják, de talán azt is fontos ismételten rögzítenünk, hogy ma Magyarországon a Comitatus az egyetlen közhatalmi szervezetektől független, vidéken szerkesztett országos önkormányzati szaklap, a kevés független társadalomtudományi fórumok egyike.

 

 

A mappában található képek előnézete Comitatus szerkesztők